Achtergrondinformatie

De herinrichting van de Kleine Wielen is een prachtig voorbeeld van samenwerking tussen gemeente, waterschap, provincie en gebruikers van het gebied. Van 2011 tot en met 2013 reden de kranen en vrachtwagens hier af en aan om er een fijne zwem- en natuurplek van te maken. Tijdens de uitvoering zijn veel spectaculaire filmpjes gemaakt van de uitvoering.

Omdat dit één van de eerste en vooral één van de meest gevarieerde projecten is die in Friesland uitgevoerd zijn ter verbetering van zwemwater en natuurwaarden zijn deze filmpjes op deze website verzameld en gekoppeld aan infopunten in het gebied. Voor bezoekers van het gebied om te kunnen zien wat er allemaal gebeurd is. Voor deskundigen op het gebied van water en natuur ter inspiratie voor volgende projecten.

Belangrijke uitdaging voor de make–over van de Kleine Wielen was om te zorgen voor gezond zwemwater, ook bij warm weer. Daarbij was het voorkomen van blauwalg topprioriteit, omdat dit steeds vaker aanleiding was voor het sluiten van de stranden.

Omdat vanaf 2006 de Europese zwemwaterrichtlijn van kracht werd moest voor elk officieel zwemwater een “zwemwaterprofiel” worden opgesteld door Waterschap en Provincie. Daarin moesten ook de maatregelen opgenomen worden die nodig waren om tot een beter zwemwaterkwaliteit te komen.

In 2015 moeten alle 650 officiële zwemplaatsen in Nederland minimaal voldoen aan de norm “aanvaardbaar”. Met het nieuwe doorspoelsysteem doorstroomproject is het de bedoeling de norm “goed “of ”uitstekend“ te halen.

Het is de taak van de provincie het publiek te voorzien van algemene en actuele informatie over zwemwater. Het waterschap doet tijdens het badseizoen van 1 mei tot 1 oktober steekproeven en controleert het water in het laboratorium. Op basis van die gegevens kan de provincie melden of de waterkwaliteit goed genoeg is.

Bij de herinrichting is geprobeerd het water en de oevers zo in te richten, dat steeds meer planten en dieren zich er thuis voelen. Meer waterplanten en riet helpen om het water zuiver te houden. Het water krijgt zijn natuurlijke veerkracht terug. Dit is één van de doelstellingen van de Europese Kader Richtlijn Water. Deze KRW is er op gericht, dat door maatregelen in alle landen van Europa maatregelen genomen worden om de waterkwaliteit te bewaren of te verbeteren. Omdat water in Friesland via de Rijn half Europa doorstroomt voor het hier aankomt, is dat een belangrijke afspraak.

Waterschap en Provincie hebben daarom in 2008 ook in Friesland afspraken gemaakt met gemeenten om samen bepaalde wateren te verbeteren.

De Kleine Wielen heeft extra aandacht gekregen, omdat het een schakel is in de Natte Verbindingszone van de Ecologische Hoofd Structuur. Deze EHS zorgt verbindingen tussen natuurgebieden, zodat planten en dieren een groter verspreidingsgebied krijgen.

De stranden van de Kleine Wielen liggen mooi op het Zuiden in de luwte van twee (voormalige)eilanden. Daardoor is het er ’s zomers gauw lekker warm om te zonnen, maar tot 2013 was het ook één van de redenen, dat op warme dagen blauwalgen al gauw het zwemplezier verpestten. Blauwalgen houden van een broeierige omgeving: Ondiep, troebel water met veel slib op de bodem, weinig doorstroming en uit de wind. Daar wordt het water snel zo warm, dat de algen zo explosief kunnen groeien, dat een laag groene smurrie op het water en de stranden komt te liggen. Deze drijflagen geven jeuk en je kunt er ziek van worden.